Управление на отпадъците – какво трябва да знаем

Отговорното управление на отпадъците е съществен аспект на устойчивото строителство.

В този контекст, управлението на отпадъците означава премахване на отпадъци, където това е възможно; минимизиране на отпадъците, където е възможно; и повторно използване на материали, които иначе биха могли да станат отпадъци. Твърдите практики за контрол над отпадъците са установили намаляване, рециклиране и повторно използване на отпадъци, като от голяма ефективност за устойчивото управление на ресурсите се отнасят някои конкретни въпроси, над които следва да се обърне внимание:

Извозване на строителни отпадъци депо

Повечето строителни отпадъци е законно установено да бъдат отвеждани директно на специално депо. Предназначени за обезвреждане в депа, регулирани съгласно Кодекс на национални, международни разпоредби, някои райони или като част от строителството, съществува поток отпадъци от разрушаване. Такива често незаконно се отлагат върху земята, или в естествени дренажи, включително вода, в нарушение на нормативни актове за защита на човешкото здраве, търговията и околната среда.

Бизнесът и гражданите разполагат с милиони тонове, свързани с отпадъците в депа за твърди отпадъци всяка година. Все по-често, значителен обем отпадъците, свързани с изграждане, използвани в строителството или след разрушителни работи подлежат да бъдат отстранени от потока на отпадъците чрез процес, наречен отклоняване.

Отклонените материали са подредени за последващо рециклиране, а в някои случаи се използват повторно. Обемите на сграда, свързани с отпадъците са значително повлияни от макроикономически условия, свързани с изграждане, социални тенденции на потребление и природни и антропогенни опасности. През последните години, повишаване на строителната индустрия на въпроси около обезвреждане и оползотворяване е призната и за намаляване на обема строителни отпадъци, чрез професионално извозване на строителни отпадъци на сметищата.

Съществуват много възможности за изгодно намаляване и оползотворяване на материали, които иначе биха били предназначени за обезвреждане. От професионалисти и строителството, собственици на сгради става ясно, че такива могат да влязат във втора употреба, ефективни стратегии за идентификация и разделяне на отпадъци, както и икономически жизнеспособни средства за насърчаване на екологично и социално подходящи средства за намаляване на общия отпадък. Организации и правителства поемат стопанисване отговорности за правилното, разумно и ефективно унищожаване на сгради, свързани с отпадъците.

От все по-голямо значение за обществени и промишлена информираността по въпросите за обезвреждане и осигуряване на стабилни бизнес-приятелски среди за събиране, обработка и рециклиране на отпадъци са фирмите. Фирмите могат да създават стойност чрез връщането на отпадъци обратно в производствения процес, насърчаване и търсенето на възможности за включване на рециклирани материали в продуктите и приоритизиране по намаляване на строителни материали, свързани с отпадъци чрез ефикасни работната площадка практики.

Зад всичко това стоят екипи по извозване на строителни отпадъци. Click To Tweet

Вижте още...

 • 82
  Здравейте, аз съм Росен Караджов. Обичам екстремностите, хард рока и да карам мотора си. Обожавам високите скорости и да бъда на ръба излизайки от комфортната ми зона. Рискът и адреналинът са нещата, които ме карат да се чувствам повече жив. Моят блог е за живите, не признаващи рамки и граници. …
  Tags: и, за, на
 • 71
  Новите сайтове често имат по-висока цена за изработка на уебсайт  от редизайн – когато се започва напълно от нулата,  специалистите са длъжни да изградят и цялостната визия на вашия бизнес, отразена в дизайна  на сайта. Важно е да бъдат разгледани съществуващи конкурентни фирми, да се наблегне на оригиналност и водещи…
  Tags: на, и, за
 • 67
  Историците са единодушни по отношение на фотографията. Те приемат за рождена дата 1839 г. Оказва се обаче, че тя се появила далеч по-рано. Хората се учудили на необикновеното свойство на Слънцето да предизвиква промяна в цветовете. Още по онова време хората се кланяли на много и различни богове и това…
  Tags: на, и