Ремонт на дюзи София

Ако имате проблеми с дюзите на автомобилния двигател, най-добре е да се обърнете към специализиран автосервиз. Компания София Дизел Център предлага най-добрите услуги за ремонт на дюзи в София. В сервиза ще получите качествено обслужване от доказани професионалисти в областта, които ще отстранят проблема ви в най-кратки срокове и на най-добри цени.

Как се извършва ремонт на дюзи?

Ремонтът на дюзите е сложен, но необходим процес, тъй като неизправните инжектори могат да доведат до сериозна повреда на двигателя. Технологията на ремонта на съвременните горивни системи се осъществява в следния ред:

  • Най-напред на стенд се извършва диагностика на автомобила, което позволява да се локализира съществуващата неизправност;
  • Ако дюзите не работят заради някакъв вид замърсяване, тогава се извършва химическа промивка на горивната система на двигателя. Не е необходим демонтаж, тъй като промивката се извършва направо върху двигателя със специални разтвори;
  • Наличието на по-сериозни повреди може да наложи цялостен ремонт на дюзите. Тогава се изисква демонтирането на инжекторите и почистването им от остатъчни наслоения;
  • След като дюзите се разглобят, отделните детайли се оглеждат внимателно, като се търсят всички възможни механични повреди и различни дефекти, които могат да бъдат причина за възникналия проблем;
  • За почистването от различни видове нагари детайлите на инжектора се поставят в специална вана, в която се почистват изцяло с помощта на ултразвук. Престоят на детайлите в ултразвуковата вана зависи от степента на замърсяване. От жизненоважно значение е смолистите отлагания от корпуса на дюзата да бъдат изцяло премахнати;
  • Преди дюзите отново да бъдат сглобени се подменят всички детайли, при които са забелязани механични повреди или други дефекти;
  • След ремонта работоспособността на инжекторите се проверява с помощта на изпитателни стендове, като при необходимост се прави допълнителна регулировка. Едва след това дюзите се сглобяват отново към автомобилния двигател. Препоръчва се преди сглобяването на дюзите към двигателя уплътнителните медни шайби и монтажните болтове да бъдат заменени с нови.

По материали на София Дизел Център